Adsense Script

2017年2月21日 星期二

Marcus 剛剛通過左KPCC 幼兒普通話水平測試(平時點樣練學習mp3 錄音)

Marcus 剛剛通過左KPCC 幼兒普通話水平測試,

多謝普兒教育老師既教導 !! 而家細佬已經可以用普通話對答D簡單問題啦~

想知道平時點樣練學習/準備/考好D? 可以download 下面既mp3 參考一下:


Blog :咩係普通話水平考試(GAPSK vs KPCC) 

考小一叩門基本上要整好 Portfolio..Portfolio 有左呢D 證書就會好睇D...順便訓練埋普通話.

Marcus 另仔 !!其他有關既blog

小一作戰血涙史- 考小一的心路歷程

Mancent 上緊小一星級預備班/面試班 (英華小學真.面試考D咩?)


準備111定跨區/監護人地址(過來人經驗/連數據分享)

英華小學-小一簡介會( 面試小朋友家長有咩要注意?)

升小學大作戰咩都要識?咩原因上面試班?

(分享面試班學到D咩/家長面試題目參考答案)

(解決vocab詞彙唔夠多/跳題技巧/記憶生字技巧)

誰是面試催谷的源頭?

一百條升小熱門面試題目

宣道小學面試內容

小一入學準備:﹕點解小學學位要一百萬都咁多人報?(原因/潛規則)

你不愛競爭?但競爭會找上你?最終得益者反而係? (身為父母既責任)

直資私立小一入學攻略(何謂私立?何謂直資?直資官津利弊?)

小一入學交流區<-香港媽媽一齊交流下

幼稚園分享區入會方法(已經有15000個媽媽啦)

沒有留言:

張貼留言