Adsense Script

2012年11月26日 星期一

Mancent 同Marcus @九龍公園遊樂場

上一次唔覺意介紹左九龍公園既漫畫星光大道..(其實最主要都係紀錄低Mancent 比步驚雲嚇親個樣~)

詳情:

Mancent vs 步驚雲 - 九龍公園漫畫星光大道


其實再帶Mancent 同Marcus 玩下遊樂場先係主菜..

Marcus 細佬仔又咁o岩要食Milk Mlik

就去左個文化博物館度食 ~  同平時一樣....唔知點解 ??

出街食Milk 同係屋企食Milk 既速度係唔同既

出街食..唔駛10 min 就食晒 150 ml ( 5安) 奶 ..有時6安

係屋企..就食一個鐘都食唔完...慢慢嘆 ~


食完奶...Marcus 話晒都係第一之黎...都要同媽咪影番幾幅相既~

大家可以睇下Marcus 條褲.......好明顯係已經唔岩著啦

[明明寫左3-6 months架....Marcus 都著到好迫咁..大家媽咪真仔係要度清楚] 之後輪到同哥哥去九龍公園遊樂場放電~

同細佬仔影番張合照先~

兩兄弟係咪好好朋友呢??.Mancent 好似.又識照顧細佬.


其實一時時架jar....影完呢幅相之後...Mancent  一支箭已經走左去玩~Mancent 去左玩~ 
之後坐係側面既 Marcus 無野"挨"......就差D "Sir" 左落黎

-------嘿嘿-----------------Marcus 好無助地等媽救  !! ----------
Marcus : 救命呀~
.玩完之後...Mancent 又去左睇黑頸白天鵝同埋犀鳥 ~
  


之後就番去屋企訓一訓啦~
沒有留言:

張貼留言