Adsense Script

2015年5月7日 星期四

[滙豐150週年紀念鈔] 銀紙冷知識 (最新回收價)

[滙豐150週年紀念鈔]

followup

炒「滙豐150週年紀念鈔」?去邊度放最好?? (加最新回收價)


相片來源:本報資料室
相信大家都收到HSBC 寄黎既信,今明兩天最後入數,

 我地已經交晒$, 到時一定會有人係門口收,不過個價應該低少少10% 

建議:若果到時個價好差..(有D唔對路)建議可以即時起飛的去好旺角中心..

果邊一定有好多間銀紙鋪同大家收..

  

因為機會只得一次

咁就唔駛明知"西" 價都要局住放比D大陸佬~


最新回收價 (回落中)


35 連張 - 5萬元(較定價23,880元高1倍) <--跌左成萬..不過都賺好多

3 連張 - $4000 (較定價1380元高3倍) 

單張(1張) - $800-1000(較定價380元又係高~2.1倍)


[我地永勝文迪一早已經用HSBC e-banking 交晒錢]
全力support..下面係《銀紙冷知識》

一收到..可以check 下自己D 銀紙咩number...
若果有4 ,7 就預左心人減D ( 人地唔係呃妳)

若果有8,88 就預左可以叫價/回收價好D...

特別係"豹子號" 3 連就一定去好旺角中心 !!

===========================
《銀紙冷知識》

原文自EZONE

【01】8 字尾多賺 $50
以每張原價 $380 的單鈔為例,現時最新預測回收價約 $1,000。每張紀念鈔都有一組數字的編號,如果尾字是 8(XXXXX8),可多賺 $50,回收價約 $1,050。
【02】88 字尾多賺一倍
如果尾二字是 88(XXXX88),可多賺一倍,回收價約 $2,000。
【03】888 字尾多賺 $1 萬
如果尾三字是 888,可多賺 $1 萬,回收價約 $11,000,嘩!點解咁呢?輝哥:「你諗諗,8 字尾係每十張有一張;88 字尾每百張有一張;888 字尾係每千張有一張,越罕有越矜貴,所以回收價也更高。」
【04】4、7 堅無運行
在編號裡出現 4 或 7,回收價會較低。六個數字編號裡,如在最尾出現 4 或 7,可被減 $50 - $100;如在其它位置出現 4 或 7,可被減 $20。
【05】44、77「平手離場」
4、7 唔一定無運行!如果尾二字是 44、77,其回收價不會被減,但也不會額外升值,與一般「編號沒有 4、7 的紀念鈔」看齊。
【06】尾三字相同,叫「豹子號」
行內術語,尾三字相同,叫「豹子號」,包括:111、222、333、444、555、666、777、888、999;回收價都會較高。
假設一張紀念鈔編號沒有 4、7,回收價約 $1,000,如果尾三字是 555, 回收價可升至約 $5,000;尾三字 888 回收價可升至約 $8,000 - $9,000。;尾三字 444 或 777 也可升至約 $3,800。
【07】尾四字或尾五字相同,叫「獅子號」
行內術語,尾四字相同叫「獅子號」,包括:1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999;回收價都會較高。尾五字相同也叫「獅子號」。
假設一張紀念鈔編號沒有 4、7,回收價約 $1,000。尾四字 5555 回收價可逾 $1 萬。那麼 8888 呢?輝哥:「銀行會抽起來競投,反映銀行預料尾四字相同好保值,那麼可想像尾四字 4444 或 7777 都不會差到哪裡。」
【08】888888 的機會不是屬於鈔農的
如果以為 888888 最好炒,你就輸鳥。輝哥:「六個數字都相同的叫『全號』,銀行會把『全號』抽起競投,大家根本不能以 $380 抽中『全號』的。而『全號』的最終成交競投價應該很高,沒有 margin,回收商不敢回收。」輝哥指「全號」有紀念價值,冇投資價值。
【09】英文字母有乾坤
匯豐 150 周年紀念鈔,每張都有一組由英文(HSBC / AA / HK)和數字(0-9)組成的八個字獨立編號,例如:「HSBC9999」、「AA999999」、「HK999999」。輝哥話:「你可能會發現有些紀念鈔的英文字母不是 HSBC / AA / HK,這些有可能是『補版』。」
補版?「紀念鈔在印製過程中可能損毀,例如 HK999999 不能用需要補印,銀行不會重印這個編號,而換上新的英文編號。當銀行檢查好知道要重印多少後,假設在二百萬張紀念鈔裡,有 20 張需要重印,銀行就會另開一組編號,可能叫 AB000001 - AB000020。由於英文字母不同,而且數量非常少,所以又會升值!如果一般紀念鈔回收價是 $100,『補版』回收價可叫 $10,000。編號越小越值錢,因為是先印,AB000001 比 AB000020 值錢。曾經香港所有的銀行,都用 Z 做『補版』字母。」
【10】自製「D7689」
除非今次紀念鈔需要補版並用上「頭文字 D」,仲要補印好大量,否則要在匯豐紀念鈔搵到含有 D7689 的編號,天方夜譚!不過,ezone.hk 鈔粉鈔農鈔黑可以自製靚冧把!輝哥教:「例如『520』、『1314』、『201314』等,玩諧音,回收價也較高。」
【11】點解頭三字 888 唔馨香?
「因為頭三字 888 的紀念鈔,數量有好多!」是喎,例如 8 字頭的就有 899999 張(800001 - 899999),8 字尾就每 10 張才有 1 張。
【12】氣氛暢旺炒鑊甘
輝哥睇好匯豐紀念鈔的升值潛力:「其實我唔想現在預測回收價,始終大家未領取紀念鈔,得個講字,6 月個價可能有出入,現在預測個價開高了開低了對你對我都不好。但我睇好匯豐紀念鈔,因為行內氣氛好;股票、郵票、錢幣買賣市場交投活躍,到 6 月套現快,有利代客買紀念鈔。」

沒有留言:

張貼留言