Adsense Script

2013年7月18日 星期四

兩兄弟 - 成長月誌 3 (哥哥43個月/ 細佬仔11個月)


兩兄弟 - 成長月誌 3

話咁快又一個月喇!哥哥43個月, 細佬仔11個月,

原來上個月無寫到呀!生左2個真係好無記性, 好彩我有寫Blog,

如果唔係真係唔記得呀!

哥哥今個月已經迦南幼稚園N班結業, 仲係學校拎左張好著左畢業袍既相返黎,

真係又D感動架!見到佢真係大個仔!中間個個女仔就係之前Mancent成日提住既依晴喇!

Mancent真係好鐘意佢架! 當左係女朋友

成日都叫我打俾依晴媽咪約依晴玩架!


哥哥開始放間假, 之前係會所報左2個興趣班竟然唔開班,

攪到而家日日係屋企,

媽咪真係有D對唔住哥哥呀!

無法啦!我地仲未諗好讀邊間K好

[兩間都係龍校..都有小學backup..

不過兩間都有唔同既優點/缺點]

e.g.
升小一係咪100%?
唔係既..?呢3年點Plan?
小學係咪心目中既target ? 學費又點?
$6000-$7000 一個月ok?

有學卷定無學卷? 黎緊要報咩興趣班


因為而家2間既開學日子都唔同,

有D興趣班又要上到8月尾, 真係好難攪呀!

輪到細佬仔Marcus喇!

今個月細佬仔真係有好大進步呀!


同埋都係咁為食, 咩都鐘意食,

見到我地大人食野佢就會用極速爬去你面前要你俾佢食.[有個為食BB偷飲凍檸茶 !]

今個月係細佬仔11個月大, 佢終於出牙喇!

個日見到佢開始爆緊2隻出黎真係超開心呀!

佢終於可以試多d野食多d野喇!

同埋佢開始可以唔扶住野企到3-4秒喇!

我諗佢應該好快就識行,

突然間真係唔想佢大得咁快呀!


有一日我放假帶左細佬仔去爸爸公司做Summer Job,

你睇佢幾嘆, 一路食野一路玩, 我而家叫你出黎幫補家計呀!

你仲掛住食同玩...!!!!俾人捉到, 終於開著個認真mode做野喇!其實有時佢2兄弟都好好感情架!唔爭野玩個時

[兩個成日都著兄弟裝...都幾好睇丫]
沒有留言:

張貼留言