Adsense Script

2013年5月27日 星期一

麥當勞開心樂園餐最新玩具(加抽獎遊戲)

大家想知道 McDonald's - 麥當勞開心樂園午餐 最新既玩具係咩?? 


暫時大家既答案當然最新係櫻桃小丸子啦 !


不過早幾日我地出席完Mcdonald 既blogger event知道下一期既最新既玩具系列~好相信黎緊既開心樂園餐既玩具..一定好快換晒~


(憑Mancent 既反應同埋自己覺得....應該仲快換完過早排好hit 既變型金剛)


今次要換真係好第一日就去..點解??


呢次真係男仔又o岩...女仔又o岩呀


係咩?? 就係下面啦~


D 玩具車車好得意架...可以隨時變做另一款唔同款既車架

不過講番今期既開心樂園餐玩具先.......(之後先講新既玩具幾時先有得換...)


==========下面就係一套6款的櫻桃小丸子==========
大家有無興趣想免費拎番屋企??


[分享: 由於今次出席下面既呢個blogger event.

麥當勞(R)開心樂園餐(R) X 櫻桃小丸子 博客開心體驗日

一人有一套Full set 
小丸子玩具

不過我地之前其實已經換晒, 而家國皇的婚禮有多一套成Set 既6款既小丸子...


我地唸不如分享比D無既人or 其他換唔到既blogger 同埋Fans 啦 ~


若果大家有興趣...可以去facebook 國皇之家生活事專頁  "分享"下今次麥當勞既活動既Blog link.

比多D人知道
麥當勞開心樂園餐既活動~

[黎緊
麥當勞有咩活動..我地都會盡快寫blog update 大家]


我地6月8日就會係分享左既人入面"抽"一個Fans 出黎~

(其實都易中獎同拎番屋企架...係小丸子Fans 既就唔好錯過..換左既..自己珍藏都好丫)


國皇的婚禮FACEBOOK 專頁

國皇之家生活事-https://www.facebook.com/mancentmarcus

抽獎詳情:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=380200682086569&set=a.299133086859996.58864.299119716861333&type=1&theater
我地會由Marcus BB 隻"
"手幫手抽籤..抽有分享既Fans 出黎送比大家

[郵費我地包埋]


Marcus : 開心樂園餐有咩o岩食先? 有無Milk Milk 架關於麥當勞開心樂園餐

其實係好早之前...麥當勞既開心樂園餐原來為左照顧小朋友既成長需要, 

提供左粒粒粟米杯、豆漿、高鈣低脂牛奶、荳奶同埋橙汁比大家, 

更特別設計成「1+2+3開心樂園餐」, 將成個套餐劃分為主餐、配餐及飲品三部分, 

等小朋友好輕易明白均衡飲食既概念, 方便小朋友自行揀自己想食既食物。
今次爸爸+Mancent +Marcus..三個又係親子裝出場....仲見到GiGi媽(Blog link:
向GG出發) 同埋好Cute 既芝士餅

Mancent 一見到人又拖住人隻手???


又見到全職瘋媽同埋仔仔灃灃


我地見到真人版小丸子啦...佢仲同大家一齊合照

(今次都係Mancent 同Marcus 第一次同小丸子見面..Yeah )

Marcus 好好奇...點解有個咁大既姐姐"小丸子" 出黎既...要摸下先???!!Marcus : 嘩....小丸子塊面仲肥過我既??


[小丸子同Marcus 上面幅相真係有D似樣喎..失散左既家姐?]


有時都好羨慕 Marcus 咁人見人愛架...仲受歡迎過小丸子

連Mcdonald D 姐姐都爭住同佢影相咁多位Blogger 黎一個大合照先....個個人都有禮物收架~好啦~  而家就由Mancent 透露一下麥當勞開心樂園餐最新玩具啦~


(出面未有架...McDonald 網頁都未公開架)就係呢兩套既全新既變身車車同Hello Kitty 玩具啦~男仔就o岩玩車車 !..女仔就o岩 Hello kitty ~

睇完大家係咪好期待??? 


點樣先換到開心樂園餐既玩具??

平時食開心樂園餐就會附送玩具一個, 

大小朋友或可以買任何一個套餐再加$8換購一款。

有得食又有得玩 ~

不過每款玩具數量有限...先到先得..換晒就無架啦


M & M 係男仔...Mancent 一見到已經好鍾意D車車


今次仲可以一款玩具變兩種車..都好得意丫
..大家記住...


麥當勞黎緊個星期6月7日就有得換架啦~ 

果日一早07:00 好去啦~

PR 都話應該好快換晒...


2 則留言:

  1. 車車啱哂孖寶 , 咁6月7日後都唔洗點諗食咩早餐啦

    回覆刪除
  2. much thanks to you for an extraordinary post.

    回覆刪除