Adsense Script

2017年6月6日 星期二

Mancent上緊咩興趣班? ( 普兒教育 既小學中文補習班)

我地係之前幾篇blog 都有提過..

要叩門..大部分都係考學術~

有D 朋友時都會問Mancent上緊咩興趣班


其實唔同階段我地上D興趣班都有少少唔同


之前以係考國語Cert ..希望係面試既時候加返D 分

[加幾多分唔知..間間學校都唔同]

而家上興趣班...就係幫哥哥應付校內試
同埋加強中文既能力~

(Mancent今年上緊咩興趣班有中文- 普兒教育/ 英文- 英國文化協會)其實我地有上開 普兒教育 既小學中文補習班

小朋友成日錯D唔小心野

e.g. 標點/貪快睇錯題

臨考試前做Mock Exam...好過到考試先錯另外, 我地"自己"覺得可以訓練答題技巧同幫到考試快D做到正確既答案架~


準備升小學既家長...決定入讀邊間小學之後
可以留意佢地既星級小一預備班 ~ 


D實際教材大家參考一
 睇埋影片會知道多D教材既內容
呢D真係我地平時學既野 !
[老師教同我地既方法係有唔同既..佢地教當然有系統D啦~]

大家有興趣.....可以問下佢地D老師有咩幫到妳?

 普兒教育


Facebook :


亦都可以打去問下試堂既野
我地兩個小朋友都係係度考國語cert ~
咩係普通話水平考試(GAPSK vs KPCC) 
考小一叩門(當時)基本上要整好 Portfolio..Portfolio 有左呢D 證書就會好睇D...順便訓練埋普通話.


其他有關既blog

2017-2018全港小學排名(Top 50) + 2016/2017 全港小學升中派位概況

 (共351間)[呢間小學好唔好連答案]


準備小學插班策略 - 中文預備班(訓練答題技巧提升分數)


小一作戰血涙史- 考小一的心路歷程

Mancent 上緊小一星級預備班/面試班 (英華小學真.面試考D咩?)

準備111定跨區監護人地址(過來人經驗/連數據分享)

英華小學-小一簡介會( 面試小朋友家長有咩要注意?)

升小學大作戰咩都要識?咩原因上面試班?

(分享面試班學到D咩/家長面試題目參考答案)

(解決vocab詞彙唔夠多/跳題技巧/記憶生字技巧)

誰是面試催谷的源頭?

一百條升小熱門面試題目

宣道小學面試內容

小一入學準備:﹕點解小學學位要一百萬都咁多人報?(原因/潛規則)

你不愛競爭?但競爭會找上你?最終得益者反而係? (身為父母既責任)

直資私立小一入學攻略(何謂私立?何謂直資?直資官津利弊?)

小一入學交流區<-香港媽媽一齊交流下

幼稚園分享區入會方法(已經有15000個媽媽啦)


想知道更多幼稚園/升小作戰資料~


2 則留言:

  1. 老師都"太不小心" , 字都寫錯, HAHA

    回覆刪除
    回覆
    1. 係喎..不過老師都有再另外再解釋比哥哥同我地家長聽佢錯咩既..都明.

      刪除