Adsense Script

2011年7月16日 星期六

Mancent 幫手做家務

MANCENT 歲半仔之後...


呢幾日係屋企既時候..成日幫手做家務


Mancent:Mama,我乖唔乖呀?我有幫手做家務呀!


媽咪 :  大過仔...幫手掃地..乖仔

 


MANCENT : 媽咪,再叫我幫手做家務...我告你請童工架媽咪: 嫲嫲見到都好開心喎媽咪: 不過其實你拎到把掃把好輪盡喎.愈幫愈忙喎識掃埋地下架MANCENT : 我大個仔啦嘛 


 


 


 


2 則留言:

 1. 想 換 電 話..???   入黎睇睇啦 click.  4G   手機  免費上網 遊戲   $890


   

   
   
  ................
  更 多 手 機 資 料

  http://wingphone94435381.shopping.babysky.hk/list.html?pcat_id=ee75fa9cbc8a3db8b57002277452f0ec

  回覆刪除
 2. 個個小朋友都咁鐘意做呢d東東既~

  回覆刪除