Adsense Script

2013年1月4日 星期五

71間於自行收生階段出現世襲生超額情况小學名單(2013)


即係呢d要準備唔好揀 or 揀少D 下面超額情况小學

即係唔係哥哥/姐姐係小學讀緊就入梗架 ~


遲d (兩年後) Mancent 讀 K2 先再研究下先....


抄定d 資料做準備~

Reference : http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=368&page=2
from Ian Tsang

iantsang

======================
世襲是在校的,即甲一,父母舊生是甲二!學校網學校名稱派位學位總數自行分配學位學額留班位
   
上限
暫定統一派位學額最低世襲超額人數最低世襲超額 %
11聖公會聖彼得小學(下午)9045
3
35
7
15.56%
11般咸道官立小學6030
2
26
2
6.67%
14丹拿山循道學校5025
2
19
4
16.00%
16聖公會柴灣聖米迦勒小學12060
4
46
10
16.67%
16中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)12060
4
52
4
6.67%
18海怡寶血小學10050
4
45
1
2.00%
31油蔴地天主教小學15075
5
49
21
28.00%
31油蔴地天主教小學(海泓道)15075
5
51
19
25.33%
31循道學校12060
4
47
9
15.00%
31油蔴地街坊會學校6030
2
25
3
10.00%
32大角嘴天主教小學12563
5
54
3
4.76%
34獻主會小學10050
4
41
5
10.00%
34獻主會聖馬善樂小學7538
3
33
1
2.63%
35馬頭涌官立小學(紅磡灣)12563
5
44
13
20.63%
40聖公會基福小學18090
6
80
4
4.44%
40瑪利諾神父教會學校(小學部)10050
4
45
1
2.00%
40旅港開平商會學校10050
4
45
1
2.00%
41九龍塘官立小學10050
4
40
6
12.00%
41九龍塘天主教華德學校10050
4
43
3
6.00%
41拔萃小學6030
2
27
1
3.33%
45嘉諾撒小學(新蒲崗)15075
6
53
16
21.33%
45真鐸學校7538
3
33
1
2.63%
48藍田循道衛理小學12563
5
48
9
14.29%
48聖公會德田李兆強小學15075
5
61
9
12.00%
48香港道教聯合會雲泉學校10050
4
41
5
10.00%
48聖公會基顯小學10050
4
45
1
2.00%
62深井天主教小學10050
4
39
7
14.00%
62中華基督教會基慧小學(馬灣)15075
5
60
10
13.33%
62天主教石鐘山紀念小學15075
5
61
9
12.00%
62海壩街官立小學12563
5
50
7
11.11%
62天佑小學6030
2
27
1
3.33%
62香港浸信會聯會小學15075
5
68
2
2.67%
62荃灣天主教小學9045
3
41
1
2.22%
64聖公會主愛小學(梨木樹)9045
3
33
9
20.00%
64聖公會主愛小學15075
5
68
2
2.67%
65聖公會仁立小學15075
5
49
21
28.00%
65聖公會主恩小學10050
4
38
8
16.00%
65聖公會仁立紀念小學15075
5
66
4
5.33%
71博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校10050
4
39
7
14.00%
71順德聯誼總會何日東小學12060
4
48
8
13.33%
71順德聯誼總會胡少渠紀念小學10050
4
43
3
6.00%
71順德聯誼總會李金小學12563
5
56
1
1.59%
72天水圍天主教小學12563
5
56
1
1.59%
73聖公會靈愛小學6030
2
21
7
23.33%
73南元朗官立小學12563
5
45
12
19.05%
73元朗商會小學10050
4
39
7
14.00%
73光明學校10050
4
42
4
8.00%
74元朗官立小學10050
4
32
14
28.00%
74光明英來學校15075
6
53
16
21.33%
74鐘聲學校15075
5
56
14
18.67%
74佛教榮茵學校10050
4
37
9
18.00%
74中華基督教會元朗真光小學6030
3
22
5
16.67%
74八鄉中心小學2513
1
9
2
15.38%
74港澳信義會黃陳淑英紀念學校5025
2
20
3
12.00%
80聖公會榮真小學12060
4
37
19
31.67%
80曾梅千禧學校15075
5
60
10
13.33%
80東華三院港九電器商聯會小學7538
3
30
4
10.53%
80東華三院馬錦燦紀念小學10050
4
43
3
6.00%
80香海正覺蓮社佛教正慧小學15075
5
69
1
1.33%
81五旬節靳茂生小學10050
4
40
6
12.00%
84聖公會阮鄭夢芹銀禧小學12563
5
46
11
17.46%
84香港教育學院賽馬會小學7538
3
29
5
13.16%
84大埔舊墟公立學校(寶湖道)15075
5
63
7
9.33%
88迦密愛禮信小學10050
4
42
4
8.00%
88沙田官立小學12563
5
56
1
1.59%
89聖公會馬鞍山主風小學12563
5
51
6
9.52%
91浸信會呂明才小學12060
4
43
13
21.67%
91培基小學12060
4
49
7
11.67%
91浸信會沙田圍呂明才小學15075
5
65
5
6.67%
91胡素貞博士紀念學校12060
4
52
4
6.67%
98梅窩學校2513
1
9
2
15.38%


2013年小一統一派位跨網借位名單

原校網
原網學額
所借校網
所借學額
涉及學校數目
14網
671個
16網
24個
5間
31網
610個
32網
44個
4間
41網
551個
43網
216個
9間
48網
1345個
46網
96個
6間
62網
966個
64網
40個
3間
65網
51個
4間
66網
125個
5間
71網
800個
70網
245個
13間
73網
397個
72網
23個
4間
74網
374個
72網
272個
15間
80網
622個
81網
42個
4間
83網
8個
2間
84網
169個
10間
91網
956個
89網
34個
5間

世襲包括: (A)必收生 同 (B)計分

計分學額只在少必收生情況下才會收多,不會有「超額」這回事,

唯一可以超額的是世襲內的「必收生」部份。

沒有留言:

張貼留言