Adsense Script

2011年12月25日 星期日

Nuffnang 聖誕送大禮

參加左 Nuffnang聖誕造型設計比賽 ,

最初設定都係一隻白雪
 既羊,型格溫柔/隨和.....人見人愛.........(下刪幾百字..)
其實最緊要係隻右手,個宣傳器....識左Nuffnang 呢個blogger community 都一年有多,心目中佢地成日會攪好多唔同種類既Event..
好似睇戲/ 上Photo攝影堂/四圍試下菜/食好野, 五顏六色..多資多彩....
等個個blogger 之後都可以影好多靚相..之後出Post upload 去電腦 blog /比其他分享. 
 仲可以多D機會去下第二D地方 ..好似馬來西亞.....有番多D回憶 

(而下面呢個就係我心目中係佢既造型啦~就好似個公仔咁)

  

其實後面D星
星都有意思架...本身就係一粒一粒...就好似我地D blogger 一樣....

本身D 星星各自都已經好"閃"

不過若果大家一齊group 埋,就可以組合出更加靚既圖案啦..好似聖誕機咁..而家仲可以發揮左更大既光芒呀~~~~~

[e....講到好誇張tim]

唔好講人地,自己都有幸免費去左幾次海洋公園
好似之前同mancent 去既
海洋公園幕後探秘之旅 同埋免費海洋公園哈囉喂門票
  
Nuffnang 安排左出席既Blogger有我地國皇之家一家三口加工人(永勝家姐)萬寧妹妹一家石先生仲有都係一家大細既
Cotton candy,咱們3+1,另外dPhotospot blogger..d係科技旅遊有關既精英 ....

想知道詳情可參考下面既資料: 
http://www.nuffnang.com.hk/blog/2011/12/13/xmas-giveaway/  
Nuffnang是從馬來西亞遠道而來的大使,已經在香港為Blog界服務近一年了!今年是他在香港第一年過的聖誕節,於是我為他設計了一個嶄新的造型,來歡度這個普天同慶的聖誕!
想知道更多Nuffnang的身世?你可以觀看以下短片,然後參加尋找Nuffnang的故事問答比賽」 (http://bit.ly/nuffnang-xmas-giveaway)。答對兩條簡單問題的朋友,更有機會贏取MUJI 無印良品 $200 購物禮券。”

Nuffnang is an ambassador from Malaysia and he’s been in the Hong Kong blogosphere for almost a year. This is his first Christmas in Hong Kong so I’ve designed a new outfit for him to celebrate this joyous jubilation!  Feel free to watch the following video to get to know more about Nuffnang. You can also be in to win $200 Muji gift vouchers by answering 2 questions here (http://bit.ly/nuffnang-xmas-giveaway-eng)


(變身前 )


(變身後)著番件衫答兩條問題,即有機會贏取「MUJI 無印良品」 $200 購物禮券 ....希望大家中獎啦 :)

沒有留言:

張貼留言