Adsense Script

2011年6月2日 星期四

百厭星Mancent

而家D 小朋友真係大得好快.....


睇呢幅相..話Mancent 兩三歲都有人信


 不過其實係D閃光粒問題姐mancent 今日既任務係幫媽咪拎住果袋去買食送


不過都最後都係成個袋扔左落地下 (連埋文迪媽媽既 iPhone +銀包)


番到屋企, 又比我影得Mancent D 百厭野啦..成日四圍爬..


爬上又爬落..而家仲要識倒後行 (唔知邊個教佢既)結果...嘿嘿


爸爸媽媽一下唔為意..咪又整親個頭頭囉


又撞於左....心痛死媽咪....仲要累我地被嫲嫲話


 


不過Mancent 係第二日起身又無鍾...佢自己又無左件事..又繼續四圍爬


1 則留言: