Adsense Script

2011年6月12日 星期日

父親節之父子裝

2011 6月. Mancent 17 個月.著左父子裝一齊慶祝父親節

 

呢張係父子裝背影  有種幸福的感覺呢!

 

上年父親節快樂d相係呢度


我地好襯架...連鞋連袋都襯埋架噢....古靈精怪的小B 好...一齊出發
揹左個背包..好似準備番幼兒院咁 [仲有6個就要番學學啦]

 玩真真正正既波子棋..唔係係iPad2 度玩..玩呢D先開心架


笑得好甜呀!


Happy Father's day + Homemake Cheese cake

 PaPa : 父親節快樂.. 個蛋糕食得未呀 ?沒有留言:

張貼留言