Adsense Script

2010年11月12日 星期五

牙擦擦Mancent 學刷牙

因為Mancent 已經出左幾隻牙仔,


今日未訓醒,媽咪就要我學周秀娜咁刷牙牙


習定先....咁樣大過就唔會對刷牙有太大反感仲比媽咪迫左我去洗手盆苦練....(有多一個地方可以暫時困住Mancent wor..)


Mancent : (苦惱中) 點解個沖涼既地方細左咁多既...?


Mancent 自己刷牙呀 ?  係未覺得我好SEXY呢?

不過唔記得用牙膏TIM...


 好攪掂...媽咪...出得去玩未呀!


支牙刷都唔好玩既.


 


沒有留言:

張貼留言