Adsense Script

2010年11月20日 星期六

港府徵短炒印花稅夠狠

港府徵短炒印花稅高達15%


六個月內轉售,買賣雙方需支付交易金額15%的額外印花稅;


六個月至十二個月內轉售,稅率是10%;


十二個月至廿四個月內轉售,稅率就是5%。


新政策夠狠,我撐政府!


新措施下假設成交案例
============================


沙田第一城 31座中層

單位面積: 562方呎

買入日期: 20/11/2010

買入價: 290萬元

賣出價: 350萬元

持貨 6個月內:額外收稅 15%,即 52.5萬元

持貨 6至 12個月內:額外收稅 10%,即 35萬元

持貨 12至 24個月內:額外收稅 5%,即 17.5萬元


=====================================


好多之前準備炒樓既賣家出貨...而家變相減價15%賣出...


炒家無晒肉食, 成本又大升, 因為要升15%先有D公錢落袋


炒家一定唔再入.. 未來只有用家同長線投資者睇定先會入市,局住要將d樓盤放租2年後再轉售


一係就將稅項轉嫁比買家


 


市場內就剩餘一d 24個月前轉售既物業可買,變左供應少左...租盤多左因為市場消化唔到咁多出租盤,有D焗住減價


結果1.  首先係開始無人敢再入市炒樓, 有部分無實力既炒家會急住出貨


2.   租金下調 ,所有租金應該會回落...~10%


3.   樓市有drop 10%既可能...


4.    用家可以睇家D...等一D無實力既炒家係上唔到會or 個租樓既cost cover 唔到供既  


       時候就可以出手 


沒有留言:

張貼留言