Adsense Script

2015年2月4日 星期三

2015-2016自行派位統計+叩門位估計

Reference:http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2950812&extra=page%3D2

搵定大家參考下, 做定大抽獎準備:

用學校公佈既實際收生數字減去教局網頁上既自行分配學額數目,如果學校收生數大過自行分配學額數目,要係大抽獎度借位,表示有超收。


必收生係指哥哥或姐姐仲係該間學校就讀...又或者爸爸媽媽在該校任職....25分只能算是計分,而且聽聞在某部份小學25分也不是必入

香港區校網:
小學名稱自行收生額際統一派位學額預留的叩門位
英皇書院同學會小學26240
般咸道官立30282
聖嘉祿25250
英皇書院同學會小學第二校38 (20+18)352
聖彼得90 (71+19)837
基恩45423
聖心75705
聖士提反女子50473
李陞22280
軒小上午77 (52+25)49-1
軒小下午64 (39+25)62-1
聖若瑟75705
聖雅各63584
李賜豪38361
寶血38370
嘉諾撒聖方濟各60564
瑪利曼60564
聖保祿天主教60564
華仁上午30282
華仁下午30282
衞理(上午)39192
滬江64560
北循52480
北官(英皇道)75705
丹循50500
衞理(下午)30282
炮米60564
太古63593
香港嘉諾撒學校9092-2
北官(雲景道)32680
基灣63534
柴米62544
明德50500
愛官63602
基灣(愛碟灣)60 (33+27)564
筲箕灣崇真50473
海怡寶血50464
田灣始南75 (39+36)750
置富始南60600
嘉諾撒培德23270
華富邨寶血39592
南區官立小學50491


九龍區網:
校網小學名稱自行收生額際統一派位學額預留的叩門位
31循道73443
31油天(海弘道)87 (57+30)594
31油天75 (41+34)705
31聖瑪利50473
31德信60564
32大角嘴天主教66554
32協和90846
32大角嘴天主教(海帆道)75750
34農圃道官立55423
34馬頭涌官立66 (41+25)554
34協恩45423
34聖羅撒60564
35奉基62 (42+20)362
35黃宣85641
35馬頭涌官立(紅磡灣)63 (34+29)584
35天神38352
35奉基千禧50500
35聖提摩太38370
40協和(長沙灣)88575
40瑪利諾神父53 (33+20)443
40聖方濟愛德60564
40旅港開平50464
40荔天75723
40聖紀文60564
40聖安德烈90900
40寶血會嘉靈75705
41拔萃小學41190
41基華(九龍塘)67 (43+24)494
41華德55432
41華德(九龍塘)55 (35+20)423
41喇沙90 (47+43)846
41瑪利諾修院75723
41九龍塘官立50 (27+23)464
41聖家(九龍塘)60564
43嘉諾撒50473
45聖文德(蒲崗村)67571
45嘉諾撒(新蒲崗)75705
45基華50500
45慈天63620
45基慈50500
45聖文德(慈雲山)5175-1
46柏德6350+120
46九龍灣基樂6350+120
46九龍灣聖若翰天主教小學6353+54
48德田李兆強99810
48藍田循道70514
48油塘基法77685
48平田李兆強76695
48聖馬太60564
48油塘基顯90855
48基顯50473
48基法25232
48觀塘官立(秀明道)63575
48觀塘官立50482
48秀明小學63584

* 預留的叩門位為負數表示該校有自行派獲核校的學生沒有註冊


資料參考校網小學名稱自行收生額際統一派位學額預留的叩門位估計叩門位
#3611英皇書院同學會小學262404
#3611般咸道官立302828
#3611聖嘉祿252504
#3611英皇書院同學會小學第二校38 (20+18)3528
#3611聖彼得90 (71+19)83725
#3611基恩4542312
#3611聖心7570520
#3611聖士提反女子5047311
#3611李陞222806
#3612軒小上午77 (52+25)49-110
#3612軒小下午64 (39+25)62-110
#3612聖若瑟7570520
#3612聖雅各6358414
#3612李賜豪383617
#3612寶血383706
#3612嘉諾撒聖方濟各6056416
#3612瑪利曼6056416
#3612聖保祿天主教6056416
#3612華仁上午302828
#3612華仁下午302828
#3614衞理(上午)391928
#3614滬江6456012
#3614北循524808
#3614北官(英皇道)7570520
#3614丹循505008
#3614衞理(下午)302828
#3614炮米6056416
#3614太古6359313
#3614香港嘉諾撒學校9092-218
#3614北官(雲景道)326808
#3616基灣63534
#3616柴米62544
#3616明德50500
#3616愛官63602
#3616基灣(愛碟灣)60 (33+27)564
#3618海怡寶血50464
#3618田灣始南75 (39+36)750
#3618置富始南60600
#3618嘉諾撒培德23270
#3618華富邨寶血39592
#3618南區官立小學50491
#3731循道73443
#3731油天(海弘道)87 (57+30)594
#3731油天75 (41+34)705
#3731聖瑪利50473
#3731德信60564
#3732大角嘴天主教66554
#3732協和90846
#3732大角嘴天主教(海帆道)75750
#3734農圃道官立55423
#3734馬頭涌官立66 (41+25)554
#3734協恩45423
#3734聖羅撒60564
#3735奉基62 (42+20)362
#3735黃宣85641
#3735馬頭涌官立(紅磡灣)63 (34+29)584
#3735天神38352
#3735奉基千禧50500
#3735聖提摩太38370
#3740協和(長沙灣)88575
#3740瑪利諾神父53 (33+20)443
#3740聖方濟愛德60564
#3740旅港開平50464
#3740荔天75723
#3740聖紀文60564
#3740聖安德烈90900
#3740寶血會嘉靈75705
#3741拔萃小學41190
#3741基華(九龍塘)67 (43+24)494
#3741華德55432
#3741華德(九龍塘)55 (35+20)423
#3741喇沙90 (47+43)846
#3741瑪利諾修院75723
#3741九龍塘官立50 (27+23)464
#3741聖家(九龍塘)60564
#3743嘉諾撒50473
#3745聖文德(蒲崗村)67571
#3745嘉諾撒(新蒲崗)75705
#3745基華50500
#3745慈天63620
#3745基慈50500
#3745聖文德(慈雲山)5175-1
#3746柏德63620
#3746九龍灣基樂63620
#3746九龍灣聖若翰天主教小學63584
#3748德田李兆強99810
#3748藍田循道70514
#3748油塘基法77685
#3748平田李兆強76695
#3748聖馬太60564
#3748油塘基顯90855
#3748基顯50473
#3748基法25232
#3748觀塘官立(秀明道)63575
#3748觀塘官立50482
#3748秀明小學63584
#3862基慧(馬灣)85632
#3862海壩街官立69524
#3862天佑35241
#3862浸信會聯會78675
#3862全完第一26231
#3862荃灣官立75 (42+33)705
#3862深井天主教50482
#3862圓玄學院石圍角2873-1
#3865仁紀88575
#3865全完第二45423
#3865仁立75705
#3888聖母無玷聖心74 (50+24)424
#3888沙田官立74492
#3888香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學60564
#3888迦密愛禮信小學50464
#3888循理會白普理基金循理小學63593
#3888東華三院冼次雲小學50482
#3888保良局王賜豪(田心谷)小學63611
#3888香港中文大學校友會聯會張煊昌學校50482
#3888東莞工商總會張煌偉小學50482
#3889馬鞍山循道衛理小學94551
#3889雨川小學63584
#3889馬鞍山靈糧小學75705
#3889純陽小學62630
#3891浸信會呂明才75414
#3891培基73434
#3891浸信會沙田圍呂明才78675
#3895宣基75464
#3895將天6958-2
#3895王余家潔69533
#3895港澳信義會6662-3
#3895黃永樹65 (40+25)573
#3895馮晴63620
#3895將循6363-1
#3895聖安德肋63584
#3895梁潔華63620
#3895田家炳63620
#3895將官3987-1

* 預留的叩門位為負數表示該校有自行派獲核校的學生沒有註冊

沒有留言:

張貼留言