Adsense Script

2009年12月19日 星期六

自制Triple O漢寶飽

見呢排文迪果肚愈來愈大,我地又唔想四圍去,


而家又都多左留係屋企. 行行下屋企樓下既百住/惠康,仲記得早排去左沙田新城市廣場,喺果度食過Triple O 漢寶飽, 覺得幾好食..


講下笑說不如自己係屋企整Triple O漢寶飽LA..,文迪又贊成...我地就即刻買晒d材料 


呢度既成本係~大約$70...計下計下,仲貴過食麥當勞 ?? 不過d材料份量應該食到兩餐


首先先切番茄先....切厚d..好似好味d.之後洗好d生菜..拎一兩塊大塊就ok再剪漢寶扒, 順便剪埋塊飽面,,濃濃地..."趣"d再張d洋蔥切粒, 開獲炒下佢


再加埋黃芝士,層層疊疊o甘...落d 茄汁..落d沙律汁


一睇以下張相就知我地整d漢寶飽掂LA~ 個Look 同埋Feel 都勁似出面食果D..


超JUICY~ 又好味 又大個~


 Yeah...係咪OK 呢? 下次搵日上黎探我同文迪整比妳地食la..


由於仲有好多生菜剩,同場加映"泰色生菜包"..無咁DrY 嘛沒有留言:

張貼留言