Adsense Script

2008年11月4日 星期二

我的中學同學

呢D就係我D中學同學, 由中一識到現在,都差不多15年了.

個個真係有好大轉變了 !!


左上(第一個)就係岩岩係美國番黎既朋友,係美國做Highway公路工程, 中四既時候成日借功課比我地抄架 ,佢因為要整番一D證件,同埋見下D屋企人, 所以番開黎香港就搵下 D舊同學食飯.聚下


個個都叫無穿無爛,最緊要大家仲Keep 到D友情,咩都講一大餐


自己就岩岩結婚,...有個同學仔已經有一個幾歲既仔仔..有D由岩岩碩士畢業..有d就做左廠長,有d遲d可能去其他非洲地方發展


有時睇番..以前番學都幾開心丫,咩都可以唔駛唸...書又唔駛點讀


再唸番以前既D煨野或者中學D野,真係覺得好攪笑.


好似上堂睇日本雜誌, 一齊睇XYZ, 打波,...(勁多,唔打出來了)


當然唔少得好兄弟+ 中學同學, 結婚當日全靠佢地


1 則留言:

  1. 原來你D同學仔咁勁架 ? 唔講真係唔知 , 失覺晒....

    回覆刪除